lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

Highokary takyk takyk akril bölekler pp kompýuter sanjym galyndylary Hyzmat galyp öndürijisi

gysga düşündiriş:

Zhongda, maliýeleşdirileli bäri plastmassa sanjym galyplaryna we galyplaýyş serwisine üns berýär.

Bizde 5-den gowrak inersener bar, plastmassa sanjym galyndy dizaýnyna, plastmassa sanjym galyplaýyş işine we metal möhürleme işlerine ökde.

Biziň kompaniýamyzda içerki gurallar dükany - doly inedördül metr inedördül metrlik gural otagy bar, galyndylaryňyzyň öýde ýasalýandygyna göz ýetiriň, mugt galyndylary yzygiderli abatlamagy üpjün edýär, zerur bolsa galyndylary abatlaýyş işlerini edýär.

Sanjym galyndy enjamy 80T-den 1100T-e çenli model

Satyş topary oýlanyşykly we pikiriňize we pikirleriňize düşünmäge ökde, bu ýerde işiňizi has ýeňilleşdirmäge kömek edýär.24 * 7 aragatnaşyk hyzmaty, bize haçan gerek bolsa, biz siziň üçin.

Mundan başga-da, biz siziň pozisiýaňyzda durýarys, ýokary hilli barlag proseduralaryny ýerine ýetirýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy materialy 45 #, P20 polat, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S136 we ş.m.
Galyp görnüşi Plastiki sanjym galyplary
Haryt materialy ABS, PA, PA66 + GF, POM, PC, PP, PET, TPE, PVC, HDPE we ş.m.
Galyp standarty HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM we ş.m.
Galyp gurallary Torna, freze, ýylmaýjy, buraw, CNC, EDM, sim kesýän maşyn, punch maşyny
Sanjym galyndy enjamy 90T-dan 1100T-e çenli model bilen 30 toplum
Derwezäniň görnüşi Gapy, aşaky derweze, göni derweze, çeňňek derwezesi, nokat nokady we ş.m.
Ylgawçynyň görnüşi Sowuk ylgaýjy ýa-da gyzgyn ylgaýjy
Gowak Bir ýa-da köp boşluklar
Galyp durmuşy 45 #: 50,000 - 100,000 ok
P20: 100,000-den 200,000 ok
718: 200,000-den 300,000 ok
H13: 300,000-den 500,000 ok
Gurşun wagty Adatça galyndy öndürmek köpçülikleýin önümçilige 18-25 gün we 7-10 gün gerek bolar
Bukja Galyplar üçin agaç gaplaýyş gutusy we Adatça içerki gapjyklarda gaplanan, daşamak belgileri bolan adaty eksport kartonyna gaplanan we kartonlar köpürjikli sumkalardan doly bolar.
品牌 合作
lklfs (4)

Sorag-jogap:

1-nji sorag: Öz gözleg we barlag bölümiňiz barmy?

J: Hawa, plastmassa sanjym galyndylarynda baý tejribesi bolan galyp dizaýnerlerimiz we taslama inersenerlerimiz bar, hökman size iň professional hyzmatlary bererler.

 

2-nji sorag: Galybyň takyklygy näme?

J: Işlenip taýýarlanylanda adaty takyklyk 0,1 mm, möhüm ölçegleriň takyklygy 0.01mm-e ýetip biler.

 

3-nji sorag: Näçe sanjym maşynyňyz bar?

J: Bizde 80-den 800 tonna çenli 30 sanjym maşynlary bar.

 

4-nji sorag: Haýsy önümleri öndürip bilersiňiz?

J: Awtoulagyň plastmassa bölekleri, Lukmançylyk enjamlary, elektron enjamlary, Gözellik bölekleri, Öý bölekleri we ş.m.

 

5-nji sorag: Belli bir kompaniýa bilen hyzmatdaşlyk etdiňizmi?

J: Hawa, HONDA, TOYOTA, NeoCoil, Midea, PHILIPS, Stryker we ş.m. bilen hyzmatdaşlyk edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň