lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Sorag-jogap

Önüm we baha maglumatlary nireden alyp bilerin?

Bize e-poçta iberiň, habarlaryňyzy alanymyzdan soň habarlaşarys.24 / 7 hyzmaty.

Sitata üçin näme gerek?

Bize 2D önüm çyzgysy we 3D faýly, ýa-da jikme-jik düşündiriş we galyndy bölünişi bilen ýörite nusga gerek

Her aý näçe galyp ýasap bilersiňiz?

Takmynan 60sets.

Galyndylara we önümlere çydamlylyk barada näme aýdyp bilersiňiz?

Galyndylara we önümlere çydamlylyk takmynan 0.005-0.01mm,

Sanjym galyplaryny gurmak üçin öwrüm wagtyňyz näçe?

Adatça 3-5 hepde, galyndy gurluşynyň çylşyrymlylygyna-da baglydyr.Getirmegi gysgaltmak üçin gyssagly taslamaňyz üçin artykmaç iş edip bileris.

Gurnama hyzmatyny edýärsiňizmi?

Hawa, önümçilik işini we gurnama hyzmatyny berip bileris

Gaýtadan işleýän enjamlaryňyz näme?

CNC işleýiş merkezi, CNC torna, freze maşyn, oýma maşyn, sanjym galyplaýjy maşyn, ekstruder, galyplaýjy maşyn.

Sanjym önümlerini ýer bilen bejermek mümkinmi?Surfaceerüsti bejergiler näme?

Bolýar.Faceerüsti bejermek: pürküji boýag, ýüpek ekran, elektroplatasiýa we ş.m.

Kompaniýaňyza barmazdan önümlerimiň nähili dowam edýändigini bilmek mümkinmi?

Jikme-jik önümçilik meýilnamasyny hödürläris we işlemegiň gidişini görkezýän sanly suratlar we wideolar bilen hepdelik hasabatlary ibereris

Kompaniýaňyzyň töleg usullary haýsy?

Bank geçirişini / Paypal / WU / LC we ş.m. kabul etdik.

Şereketiňiziň iberiş usullary näme?

Adatça DHL, Fedex, Ups, TNT tarapyndan kiçijik sargyt iberýäris, eger sargyt uly bolsa, deňiz ýa-da howa ýoly bilen poçta iberip bileris, halaýan zadyňyzy saýlap bilersiňiz.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?