lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

Plastiki sanjym galyndy hyzmaty galyp bölekleri Hytaý zawody

gysga düşündiriş:

Zawodyň taryhy:Plastmassa sanjym galyplaryny / plastmassa böleklerini emele getirmekde 10 ýyldan gowrak tejribe.

OEM / ODM:Çyzgyňyzy ýa-da nusgaňyzy alanyňyzdan soň talaplaryňyzy bilip bileris

Material: PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da başga isleýän zatlaryňyz. Köp material saýlaýarsyňyz.

Plastiki üstü: Dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, Slik çap, rezin reňk we ş.m.

Takyklyk: +/- 0.01MM

Galyp wagty: Galyndy gurluşyna esaslanýan 3-5 hepde.

Önümçilik wagty: Mukdar boýunça 6-15 gün.

GYSGAÇA GÖRNÜŞ Galyp ýasamak we Mugt önümleriň dizaýny


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Önümler: Plastmassa sanjym galyndy bölekleri Hyzmat

Galyp materiallary:S136, H13, NAK80,2344,2343, SKD61, P20 we ş.m.

Surat çekiş formaty:EPdim, AutoCAD, Gaty işler we ş.m.

Reňk:Adaty ýa-da ýöriteleşdirilen reňk

Önümçiligiň dowamlylygy:300000 okdan 1 000 000 ok.

Galyp boşlugy:Leeke boşluk we köp boşluk

Ylgaw ulgamy:gyzgyn ylgaýjy we sowuk ylgaýjy

Zawod enjamlary: Speedokary tizlikli CNC, Standard CNC, EDM, Sim kesmek, WEDM, ýylmaýjy, 80-1000T aralygyndaky plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn.

Bir nokatly hyzmat:plastmassa galyndy dizaýnyndan, galyndy ýasamakdan, plastmassa bölekden galypdan başlap, çap etmek, gurnamak, gaplamak we eltip bermek ýaly hyzmatlaryň ähli görnüşini hödürleýäris.

Zawod enjamy

未 标题 -1
scscscs (2)
svsvs (3)

Sorag-jogap

Sitata üçin bize näme gerek?

Plastiki galyndylar barada haýsydyr bir sorag bar bolsa, bize aşakdaky ýaly jikme-jiklikleri iberiň:

1, Plastiki komponentleriň işi

Käbir in engineeringenerçilik komponentleri sebäpli, galyp öndürijiniň plastmassa önümleri barada düşünje almagy üçin galyndy öndürijisine öz funksiýalaryny ýa-da önümleriniň adyny aýtmaly.

2, Plastiki material

Bu galyndy öndürijä haýsy polatdan we haýsy sanjym derwezesini saýlamaga kömek edip biler…

3, Plastiki komponentler çyzgy ýa-da 3D faýl ýa-da nusga surat

3D dizaýnyňyz ýa-da plastmassa bölekleri üçin 2D jikme-jik çyzgylaryňyz bar bolsa, sitata almak üçin elýeterlidir, diňe plastmassa nusgalary bar bolsa, suratdaky ölçeg görkezijisini ediň we a almak üçin bize anyk surat iberiň has dogry sitata.

4, Plastiki komponentleriň mukdary talaplary

Galyp öndürijisine her ýyl, her aý ýa-da her gün näçe bölek gerekdigini aýdyp bilersiňiz.Galyndy öndürijisi, getirilen galyplardaky näçe boşlugy düzetmek üçin bu maglumata mätäç.Şeýle hem, galyp öndürijä dogry polat saýlamaga kömek edýär, şeýle hem galyp öndürijisine galyndy adaty bahalaryňyzy optimizirlemäge kömek eder.

5, Eriş maşynynyň tonnasy ýa-da sanjym kuwwaty

Bu galyndy öndürijä galyndy boşlugyny Nr hasaplamaga kömek edip biler.Enjamyňyzyň ululygyna görä.

6, “Custom Mold” komponentleriniň markasy

Customörite galyndy komponentleri markasy üçin gyzgyn ylgaýjy, gidrawlik silindr we ş.m. üçin aýratyn talapyňyz bar bolsa, gözleg ibereniňizde galyndy öndürijä aýtmagy ýatdan çykarmaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň