lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

Preokary takyk ýöriteleşdirilen sanjym galyplary üpjün ediji plastmassa bölek galyp öndürijisi

gysga düşündiriş:

Zhongda aşakdaky ýaly artykmaçlyklary:

1. processhli prosesiň dowamynda ýokary hilli gözegçilik;

2. Tejribeli inersenerlerimiziň ajaýyp galyndy dizaýny;

3. Takyk bölekler üçin berk çydamlylyk;

4. Çeýe gurşun wagty;

5. Taslamalaryňyzy doldurmak üçin gowy hyzmat;

Programma: Öý bölek galyndylary, lukmançylyk galyndy bölekleri, gözellik galyndy bölekleri, öý haýwanlary galyndy bölekleri, sarp ediş önümleri, awtoulag galyndy bölekleri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler Sanjym plastik galyndy Plastiki material PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6,

PBT + GF, PC / ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO, ... we ş.m.

Kärhananyň görnüşi Sanjym galyplaryny we sanjym galyp böleklerini professional öndüriji Hyzmat OEM, Pikiriňize esaslanýan dizaýn ýa-da galyp ediň

we çyzgylaryňyza esaslanýar

Dizaýn programma üpjünçiligi Gaty işler, Pro-E, UG, CAD, Rhino we ş.m. Surat çekiş formaty Stepdim., Igs., X_t, dwg, pdf we ş.m.
Ölçeg Çyzuwyňyza ýa-da nusgaňyza esaslanyp kiçi-ulusy Enjamlar CNCEDMMaşyny kesmek

Plastiki enjamlar we ş.m.

Galyp bazasy SD / LKM standart / HASCO standart öz-özünden ýasalan Önümçilik ukyby Günde 10,000pcs
Gurnama we synag 6 sany gurnama hatary bolan professional gurnama zawody Bukja galyndy üçin agaç guty we önümler üçin karton guty

 

jtjfjf (3)
cscscscs (1)
cscscscs (4)
cscscscs (3)
cscscscs (2)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önüm we baha maglumatlary nireden alyp bilerin?

A1: Bize e-poçta iberiň, hatyňyzy alanymyzda habarlaşarys.
 
2-nji sorag: Näçe wagtdan nusga alyp bilerin?
A2: specificörite taslamaňyza baglylykda adatça 10-20 gün gerek.
3-nji sorag: OEM hyzmatlaryndan nädip lezzet almaly?
A3: Adatça, dizaýn çyzgylaryňyza ýa-da asyl nusgalaryňyza esaslanyp, käbir tehniki teklipleri we sitata berýäris, şertnamaňyzdan soň siziň üçin öndürýäris.
4-nji sorag: Nusgalarymyz esasynda işleýiş böleklerini ýasap bilersiňizmi?
A4: Hawa, bölekleri ýasamak üçin çyzgylar taýýarlamak üçin nusgalaryňyza esaslanyp ölçeg edip bileris.
5-nji sorag: Önümlerimiň kompaniýaňyza barmazdan nähili işleýändigini bilmek mümkinmi?
A5: Jikme-jik önümçilik meýilnamasyny hödürläris we işlemegiň gidişini görkezýän sanly suratlar we wideolar bilen hepdelik hasabatlary ibereris.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň