lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

Galyndy öndürijisi omörite sanjym galyplaýyş plastmassa bölekleri

gysga düşündiriş:

OEM / ODM:Çyzgyňyzy ýa-da nusgaňyzy alanyňyzdan soň islän zadyňyzy düzüň.

Plastik material: PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän başga zatlaryňyz.

Plastiki üstü: Dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, Slik çap we ş.m.

Takyklyk: +/- 0.01MM

Galyp wagty: Galyndy gurluşyna esaslanýan 3-5 hepde.

Önümçilik wagty: Möçberi boýunça 1-2 hepde.

GYSGAÇA GÖRNÜŞ Galyp ýasamak we Mugt önümleriň dizaýny


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hytaý Professional Zawody Hususy ABS sanjym galyplaýjy plastmassa bölekleri

Plasticörite plastmassa bölekleri (4)
Custöriteleşdirilen plastmassa bölekleri (3)
sanjym galyndy zawody (6)
Galyndy materialy
S45C, S50C, P20, 718H, 738H, NAK80, S136, S136H
Galyndy ömri
300K -500K gezek
Haryt materialy
ABS + PC, PP, PC, ABS, PA, HIPS, PVC, PE, PS, POM, Akril, PMMA
Faceüzü
Moumşak, ýalpyldawuk, dokumaly, mat
Ölçegi
1) Müşderileriň çyzgylaryna görä
2) Müşderileriň nusgalaryna görä
Surat çekiş formaty
ädim, dwg, igs, pdf
Töleg möhleti
T / T, L / C, Söwda kepilligi
Eltip bermegiň wagty
Sargyt tassyklanylandan 4-5 hepde soň

Zhongda, plastmassa böleklerini müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürýär, önüm önümleriniň dizaýny - prototip - gurluşyk galyplary - köpçülikleýin önümçilik - gurnama, gurnamalaryň doly toplumy sanjym galyplary, artykmaç örtükler we beýleki ýerüsti bejermek ýaly dürli amallary talap edýär. hyzmatlary.

Iki (ýa-da has köp) materialy aşa köpeltmek arkaly bir bölege birleşdirip bolýar.Artykmaç işlemek prosesi, adatça, iki sanjym galyplaýyş prosesi bilen tamamlanýan plastmassa rezin, ýumşak rezin.Resin formulalary we reňkleri dürli bolup biler.Bu amal dürli reňk kombinasiýalary bilen önüm öndürip bilse-de, ikinji derejeli amallary ýok etmegi gaty amatly.Artykmaçlyk tutawaçly gurallar, zatlary saklamak, rezin tutawaçlary talap edýän robotlar ýa-da diňe dürli reňkli bölekleriň görnüşini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp.

Plastmassa böleklerimiz Elektronika, Gözellik bölekleri, Sport bölekleri, Awtoulag bölekleri, Lukmançylyk enjamlary we ş.m.

Biziň wezipämiz, müşderilerimize ýokary hilli sanjym galyndylaryny we hyzmatlaryny bermek.Müşderilerimiziň bahalara, hiline we wagtynda eltilmegine garaşýan zatlaryndan ýokary bolmagy maksat edinýäris.Wezipämize ýetmek üçin,

模具
1676443847754

Galyndy prosesi

1675847959060
运输
全球 合作

RFQ:

S: Her aý näçe galyp ýasap bilersiňiz?
J: Takmynan 60sets

S: Çydamlylyk nähili?
J: Galyndy çydamlylygy 0.01mm, Önüm 0.01mm

S: Iki reňkli sanjym galypyny edip bilersiňizmi?
J: HAWA many Köp müşderilere goşa reňkli sanjym galyplaryny ýasamaga kömek edýäris.

S: Sitata üçin size näme gerek?
J: Bize 2D önüm çyzgysy we 3D faýly, ýa-da jikme-jik düşündiriş we galyndy bölünişi bilen ýörite nusga gerek

S: Adatça ulanýan poladyňyz nähili?
J: Diňe LKM, DAIDO, HASCO, DME görnüşli komponentleri ulanýarys

S: Sanjym galyplaryny gurmak üçin öwrüm wagtyňyz näçe?
J: Adatça 3-5 hepde, galyndy zide we gurluş çylşyrymlylygyna baglydyr.Getirmegi gysgaltmak üçin gyssagly taslamaňyz üçin artykmaç iş edip bileris.

ABS plastmassa bölekleri, ýörite ABS sanjym bölekleri, PP PE PC ABS plastmassa bölekleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň