lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

Plastörite plastik sanjym bölekleri Bir duralga hyzmaty galyp öndüriji Hytaý

gysga düşündiriş:

OEM / ODM:faýlyňyza ýa-da nusgaňyza esaslanan dizaýn.

Galyp materiallary:S136, H13, NAK80,2344,2343, SKD61, P20 we ş.m.

Surat çekiş formaty:EPdim, AutoCAD, Gaty işler we ş.m.

Galyp wagty:3-4 hepde

Sanjym bölekleriniň wagty:Möçberi boýunça 1-2 hepde.

Mysal:mugt nusga we 3D çap nusgasy hödürlenip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Harytlar

Highokary takyk plastmassa sanjym bölekleri

reňk

ak , gara , ýaşyl , tebigat , gök , sary , we ş.m.

material

ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, ​​PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE we ş.m.

galyndy boşlugy

bir boşluk we köp boşluk

ylgaw ulgamy

gyzgyn ylgaýjy we sowuk ylgaýjy

enjamlar

CNC, EDM, maşyn kesmek , plastmassa enjamlary we ş.m.

galyndy material

P20 / 718H / S136H / S136 gaty / NAK80

sanjym enjamy

88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 380T , 420T , 1200T

galyndy durmuşy

Müşderileriň islegine görä 500000-5000000 ok

ululygy

5-1000mm , ýa-da özleşdirilen

çydamlylyk

± 0.005mm

görnüşi

çyzuwyňyza ýa-da nusgaňyza görä

mugt nusga

elýeterli

artykmaçlygy

bir duralga satyn alyş

gurşun wagty

Galyndy , plastmassa önümleri mukdaryna görä 15-30 gün

 

beýlekisi

24 sagat gyssagly we amatly müşderi hyzmaty
eltip beriş wagtynda iberiş ýagdaýy barada habarnamasy
täze stiller we gyzgyn satuw stili barada yzygiderli habar bermek

Bizde ýokary netijelilik öndürýän enjamlar we ösen san gözegçilik maşynlary bar, meselem: galyplaýyş sanjym maşynlary, CNC galyp öndürýän maşynlar, nepis oýma maşynlary, Gorizontal tornalar, freze maşynlary.

Müşderilerimiziň suratlaryna ýa-da nusgalaryna laýyklykda in Engineeringenerçilik plastmassa önümleriniň ähli görnüşlerini düzüp bileris.

Plastmassa böleklerimiz Elektronika, Gözellik bölekleri, Sport bölekleri, Awtoulag bölekleri, Lukmançylyk enjamlary we ş.m.

lsfsfa (4)
scscscs (1)
jtjfjf (4)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önüm we baha maglumatlary nireden alyp bilerin?

A1: Bize e-poçta ýa-da onlaýn gepleşik iberiň, habarlaryňyzy alanymyzdan soň habarlaşarys.24 / 7 hyzmaty.

2-nji sorag: Näçe wagtdan nusga alyp bilerin?

A2: specificörite taslamaňyza baglylykda adatça 10-20 gün gerek.

3-nji sorag: OEM hyzmatlaryndan nädip lezzet almaly?

A3: Adatça, dizaýn çyzgylaryňyza ýa-da asyl nusgalaryňyza esaslanyp, käbir tehniki teklipleri we sitata berýäris, şertnamaňyzdan soň siziň üçin öndürýäris.

4-nji sorag: Nusgalarymyz esasynda işleýiş böleklerini ýasap bilersiňizmi?

A4: Hawa, bölekleri ýasamak üçin çyzgylar taýýarlamak üçin nusgalaryňyza esaslanyp ölçeg edip bileris.

5-nji sorag: Önümlerimiň kompaniýaňyza barmazdan nähili işleýändigini bilmek mümkinmi?

A5: Jikme-jik önümçilik meýilnamasyny hödürläris we işlemegiň gidişini görkezýän sanly suratlar we wideolar bilen hepdelik hasabatlary ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň