lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

OEM plastmassa sanjym galyndy bölekleri zarýad beriji gabyk plastmassa galyp önümleri önümleri zawody Hytaý

gysga düşündiriş:

Bir gezeklik çözgüt:galyndy dizaýn-galypdan ýasalan injeciton böleklerinden önümçilik-gurnama-iberiş hyzmatyny hödürleýäris.

Galyp wagty: 2-3 hepde

Plastiki bölekleri sanjym wagty: Möçberi boýunça 1-2 hepde

Sargyt:Uly bolmadyk sargyt kabul edilýär

Mysal:mugt nusga hödürlenýär

Eltip bermek usuly:Ups, Dhl, Fedex, Tnt, deňizde, howa arkaly

Töleg usullary:TT / Paypal / WU / LC

E-poçta:sales@szzhongda.net , tel:0086 13530605015

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Harytlar

Highokary takyk plastmassa sanjym bölekleri

reňk

ak , gara , ýaşyl , tebigat , gök , sary , we ş.m.

material

ABS, PMMA, PC, PP, PEEK, PU, ​​PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE we ş.m.

galyndy boşlugy

bir boşluk we köp boşluk

ylgaw ulgamy

gyzgyn ylgaýjy we sowuk ylgaýjy

enjamlar

CNC, EDM, maşyn kesmek , plastmassa enjamlary we ş.m.

galyndy material

P20 / 718H / S136H / S136 gaty / NAK80

galyndy durmuşy

Müşderileriň islegine görä 500000-5000000 ok

ululygy

özleşdirilen

çydamlylyk

± 0.01mm

görnüşi

çyzuwyňyza ýa-da nusgaňyza görä

mugt nusga

elýeterli

artykmaçlygy

bir duralga satyn alyş

Programma meýdany

Dürli senagat we awtoulag goşundylary üçin dürli plastmassa sanjym galyndy bölekleri

gurşun wagty

Galyndy , plastmassa önümleri mukdaryna görä 18-25 gün

 

beýlekisi

24 sagat gyssagly we amatly müşderi hyzmaty
eltip beriş wagtynda iberiş ýagdaýy barada habarnamasy
täze stiller we gyzgyn satuw stili barada yzygiderli habar bermek

Bizde ýokary netijelilik öndürýän enjamlar we ösen san gözegçilik maşynlary bar, meselem: galyplaýyş sanjym maşynlary, CNC galyp öndürýän maşynlar, nepis oýma maşynlary, Gorizontal tornalar, freze maşynlary.

Başararysin Engineeringenerçilik plastmassa önümleriniň ähli görnüşlerini özleşdiriňMüşderilerimiziň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä. Mugt galyndylara yzygiderli hyzmat etmek, zerur bolsa galyndylary bejermek işleri.

Plastmassa böleklerimiz Elektronika, Gözellik bölekleri, Sport bölekleri, Awtoulag bölekleri, Lukmançylyk enjamlary we ş.m.

Galyndy prosesi

Zawod ussahanasy
Zawod ussahanasy
dgdg (3)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önüm we baha maglumatlary nireden alyp bilerin?

A1: Bize e-poçta ýa-da onlaýn gepleşik iberiň, habarlaryňyzy alanymyzdan soň habarlaşarys.24 / 7 hyzmaty.

2-nji sorag: Näçe wagtdan nusga alyp bilerin?

A2: specificörite taslamaňyza baglylykda adatça 10-20 gün gerek.

3-nji sorag: OEM hyzmatlaryndan nädip lezzet almaly?

A3: Adatça, dizaýn çyzgylaryňyza ýa-da asyl nusgalaryňyza esaslanyp, käbir tehniki teklipleri we sitata berýäris, şertnamaňyzdan soň siziň üçin öndürýäris.

4-nji sorag: Çyzgylarymyz bolmasa näme etmeli?

A4: Hawa, bölekleri ýasamak üçin çyzgylar taýýarlamak üçin nusgalaryňyza esaslanyp ölçeg edip bileris.

5-nji sorag: Önümlerimiň kompaniýaňyza barmazdan nähili işleýändigini bilmek mümkinmi?

A5: Jikme-jik önümçilik meýilnamasyny hödürläris we işlemegiň gidişini görkezýän sanly suratlar we wideolar bilen hepdelik hasabatlary ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň