lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

 • Sanjym galyndy galyplaýyş bölekleri hyzmaty, aç-açan bölekleri üpjün ediji

  Arassa sanjym galyndylary Moldin ...

  OEM / ODM:faýlyňyza ýa-da nusgaňyza esaslanan dizaýn.

  Galyp materiallary:S136, H13, NAK80,2344,2343, SKD61, P20 we ş.m.

  Sanjym bölekleri materialy:ABS, PP, TPU, PS, Silikon we ş.m.

  Surat çekiş formaty:EPdim, AutoCAD, Gaty işler we ş.m.

  Galyp wagty:3-4 hepde

  Sanjym bölekleriniň wagty:Möçberi boýunça 1-2 hepde.

  Mysal:mugt nusga we 3D çap nusgasy hödürlenip bilner

 • Plastiki sanjym galyndy bölekleri, gaýtadan işleýän hyzmat önümleri ABS gabyk sanjym galyplary

  Plastiki sanjym galyplary ...

  Şençzhenen Zhongda Plastik Mold Co., Ltd maliýeleşdirileli bäri plastmassa sanjym galyplaryna we galyplaýyş hyzmatyna üns berýär.

  Bizde 5-den gowrak inersener bar, plastmassa sanjym galyndy dizaýnyna, plastmassa sanjym galyplaýyş işine ökde.

  we 10 ýyldan gowrak wagt bäri in engineeringenerçilik plastmassa pudagynda tehnologiýa we tejribämiz bar!Biziň kompaniýamyz, Hytaýyň Şençzhenen şäheriniň Bao'an etrabynda, logistika ösen ýerde ýerleşýär!Önümçilik, dizaýn, gözleg we ösüş ukyby üçin baý tejribe we tehnologiýa bilen şahsylaşdyrylan özleşdirmäni goldaň.

  Bizde ýokary netijelilik öndürýän enjamlar we ösen san gözegçilik maşynlary bar, meselem: galyplaýyş sanjym maşynlary, CNC galyp öndürýän maşynlar, nepis oýma maşynlary, Gorizontal tornalar, freze maşynlary.

  Müşderilerimiziň suratlaryna ýa-da nusgalaryna laýyklykda in Engineeringenerçilik plastmassa önümleriniň ähli görnüşlerini düzüp bileris.

 • Custöriteleşdirilen sanjym galyp PP PS Akril plastmassa guty Gözellik önümleri üçin gural guraly

  Custöriteleşdirilen sanjym galyndysy P ...

  Silikon galyp, plastmassa galyp, plastmassa sanjym galyplary, plastmassa galyp bölekleri we gurnama hyzmaty, ODM & OEM plastmassa sanjym gurallary, oem bölekleri, odm galyp öndürijisi, sanjym plastmassa galyplary,

  Plastmassa böleklerimiz Elektronika, Gözellik bölekleri, Sport bölekleri, Awtoulag bölekleri, Lukmançylyk enjamlary we ş.m.

  Öňdebaryjy plastmassa sanjym galyplaýyş kompaniýasy hökmünde, 30-dan gowrak plastiki sanjym galyplaýyş maşynlary bar, CNC maşynlary, galyndylary ýasamak üçin Sanly gözegçilik EMD we EWC.

  Şeýle hem, 0,1g-dan 5000g-a çenli plastmassa böleklerini dolandyryp bilýän, galyndy bölekleri öndürmek üçin 50T-den 1000T-e çenli sanly dolandyrylýan plastmassa sanjym galyplaýjy maşynlar.

  Plastmassa galyplaýyş zawody hökmünde mugt sitata we maslahat berýäris, şeýle hem dizaýn hyzmatyny edýäris.

  Şençzhenen Zhongda Plastik Mold Co., Ltd dizaýn / in engineeringenerçilik / we goşmaça gymmat bahaly plastmassa galyp öndürmek we galyp önümleri dünýäde müşderilere üpjün etmek boýunça baý tejribe gazandy.

  Hytaýda sanjym galyplaýyş zawodlarynda NO.1 bolmak üçin iň gowy hyzmatlary hödürlemäge synanyşýarys.

   

 • Arzan plastik gural öndüriji zawody Customörite gözellik önümleri gaplaýyş gutusy gabyk plastmassa sanjym bölekleri

  Arzan plastik gural ýasaýjy ...

  Şençzhenen Zhongda Plastik Mold Co., Ltd dizaýn / in engineeringenerçilik / we goşmaça gymmat bahaly plastmassa galyp öndürmek we galyp önümleri dünýäde müşderilere üpjün etmek boýunça baý tejribe gazandy.

  Öňdebaryjy plastmassa sanjym galyplaýyş kompaniýasy hökmünde, 30-dan gowrak plastiki sanjym galyplaýyş maşynlary bar, CNC maşynlary, galyndylary ýasamak üçin Sanly gözegçilik EMD we EWC.Şeýle hem, 0,1g-dan 5000g-a çenli plastmassa böleklerini dolandyryp bilýän, galyndylary öndürmek üçin 50T-den 1000T-e çenli sanly gözegçilikde saklanýan plastmassa sanjym galyplaýjy maşynlar. Plastmassa galyplaýyş zawody hökmünde mugt sitata we maslahat berýäris, şeýle hem dizaýn hyzmaty .Gaplamak / goýmak / çykarmak galyp / ýüpek çap etmek / ultrases ses kebşirlemek / gurnamak / we gaplamak hyzmatlary.Hytaýda sanjym galyplaýyş zawodlarynda NO.1 bolmak üçin iň gowy hyzmatlary hödürlemäge synanyşýarys.

  Silikon galyp, plastmassa galyp, plastmassa sanjym galyplary, plastmassa galyp bölekleri we gurnama hyzmaty, ODM & OEM plastmassa sanjym gurallary, oem bölekleri, odm galyp öndürijisi, sanjym plastmassa galyplary,

  Plastmassa böleklerimiz Elektronika, Gözellik bölekleri, Sport bölekleri, Awtoulag bölekleri, Lukmançylyk enjamlary we ş.m.

  Başga gurnama talaplary, ikinji derejeli gaýtadan işlemek we ş.m. bar bolsa, zhongda topary degişli hyzmatlary berip biler.

 • Custöriteleşdirilen akril PP PS sanjym galyndy bölekleri kosmetiki guty Kristal açyk plastik guty

  Custöriteleşdirilen akril PP PS-de ...

  Zhong'da 10 ýyldan gowrak wagt bäri adaty plastmassa böleklerini dizaýn etmäge we ösdürmäge ünsi jemleýär. Bu pudakda ussatlygymyz sebäpli köp müşderi topladyk we olardan ýokary öwgä eýe bolduk.
  Tehniki tejribe toplamak bilen bir hatarda, zhongda galyplary ýokary tizlikli, ýokary takyklyk we ýokary netijelilik sanjym galyp böleklerini ulanyjylaryň talaplaryna uly ähmiýet berýär.
  Müşderilere ideýadan 3D çaphana nusgalaryna, prototiplere we ýöriteleşdirilen esbaplara çenli müşderilere düşünjeden dizaýna çenli kömek edip biljek öz dizaýn toparymyz bar.

  “Zhongda” prosesi müşderilere durmuş enjamlarynyň jaýyny dizaýn etmäge kömek edýär.

  Ilki bilen pikir alyşmakdan - müşderiler zhongdanyň dizaýn toparyny ykrar edýärler - Sargyt ýerleşdiriň, müşderileriň maglumatlaryny ýygnaň, inersenerler dizaýn edip başlaýarlar - dizaýn modellerini iberýärler we 3D çap önümini barlamak dizaýny - myhman topary geçenden soň, galyplary gurup başlaň - synag galyplary , müşderilere nusga ibermek - nusgalar geçenden soň köpçülikleýin önümçilik başlaýar.

  Başga gurnama talaplary, ikinji derejeli gaýtadan işlemek we ş.m. bar bolsa, zhongda topary degişli hyzmatlary berip biler.

 • Highokary takyk takyk akril bölekler pp kompýuter sanjym galyndylary Hyzmat galyp öndürijisi

  Highörite ýokary takyklyk ...

  Zhongda, maliýeleşdirileli bäri plastmassa sanjym galyplaryna we galyplaýyş serwisine üns berýär.

  Bizde 5-den gowrak inersener bar, plastmassa sanjym galyndy dizaýnyna, plastmassa sanjym galyplaýyş işine we metal möhürleme işlerine ökde.

  Biziň kompaniýamyzda içerki gurallar dükany - doly inedördül metr inedördül metrlik gural otagy bar, galyndylaryňyzyň öýde ýasalýandygyna göz ýetiriň, mugt galyndylary yzygiderli abatlamagy üpjün edýär, zerur bolsa galyndylary abatlaýyş işlerini edýär.

  Sanjym galyndy enjamy 80T-den 1100T-e çenli model

  Satyş topary oýlanyşykly we pikiriňize we pikirleriňize düşünmäge ökde, bu ýerde işiňizi has ýeňilleşdirmäge kömek edýär.24 * 7 aragatnaşyk hyzmaty, bize haçan gerek bolsa, biz siziň üçin.

  Mundan başga-da, biz siziň pozisiýaňyzda durýarys, ýokary hilli barlag proseduralaryny ýerine ýetirýäris.