lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

Biz 10 ýaşdan geçdikplastmassa galyp we plastmassa galypdan ýasalan bölekleri öndüriji.

Bizde barýokary hilli CNC we EDM maşynlaryHAAS, MOKRON, OKUMA, AGIE, MAKINO ýaly: 4 okly we 5 okly CNC maşynlary hödürläp bilerdurnukly we takyk gaýtadan işlemek ukyby.

Tehniki tejribe toplamak bilen bir hatarda, zhongda galyplary galyndy ulanyjylaryň talaplaryna uly ähmiýet berýärýokary tizlik, ýokary takyklyk we ýokary netijelilik sanjym galyp bölekleri.

biziň özümiz bardizaýn topary, müşderilere kömek edip bilergazanmakdüşünjeden dizaýna 3D çap nusgalaryna, prototiplere we ýöriteleşdirilen esbaplara çenlimüşderileriň pikirlerine görä.

zerurlyklaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz!sales@szzhongda.net,0086 13530605015.

 • OEM plastmassa sanjym bölekleri, ýöriteleşdirilen kiçi plastmassa bölekleri galyplaýyş hyzmat zawody

  OEM plastik sanjym bölekleri ...

  Bir nokatly çözgütGalyp dizaýnyndan, galyp ýasamakdan, gaýtadan işlemekden, ýerüsti, gurnamakdan, gaplamakdan ýük daşamaklyga çenli.

  Hil kepilligiHiline gözegçilik etmek üçin hünärmen toparymyz bar.Tejribeli inersenerler, takyk maşynlar, QC topary.

  Müşderi hyzmatyHer bir müşderä öz wagtynda tehniki goldaw we satuwdan soňky hyzmat üçin ýöriteleşdirilen satuw hyzmat edýär.

  Mugt önümleriň dizaýnyny we arzan bahaly galyndylaryň açylmagyny goldaň, Kiçijik sargyt hem gowy garşylanýar.

  Has giňişleýin gürleşmek üçin biziň bilen habarlaşyň. Soonakynda sizi diňlemäge garaşýarys.

 • Custöriteleşdirilen plastmassa sanjym galyplaýyş bölegi Şençzhenen öndürijileri ABS plastmassa önümleri

  Custöriteleşdirilen plastmassa sanjym ...

  Galyp materiallary:S136, H13, NAK80,2344,2343, SKD61 we ş.m.

  Plastiki material:ABS, PC, PP, PEEK, TPU, PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE we ş.m.

  Plastiki üstü gutarmak:Ishinguwmak, dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, çyzgy çap etmek, rezin reňk we ş.m.

  Galyp wagty:3-5 hepde

  Galyndy bölekleriniň wagty:Möçberi boýunça 1-2 hepde.

  Bir duralga hyzmaty:plastmassa galyndy dizaýnyndan, galyndy ýasamakdan, plastmassa bölekden galypdan başlap, çap etmek, gurnamak, gaplamak we ýük daşamak ýaly hyzmatlaryň ähli görnüşini hödürläň.

  Has giňişleýin maglumat üçin bize mugt maglumat iberiň, 24 sagadyň dowamynda size sitata bereris.

   

 • Plastiki sanjym galyndy bölekleri ýörite hyzmat ABS sanjym galyp önümleri

  Plastiki sanjym galyplary ...

  Galyp materiallary:S136, H13, NAK80,2344,2343, SKD61 we ş.m.

  Plastiki material:ABS, PC, PP, PEEK, TPU, PA, PA + GF, POM, PE, UPE, PTFE we ş.m.

  Plastiki üstü gutarmak:Ishinguwmak, dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, çyzgy çap etmek, rezin reňk we ş.m.

  Galyp wagty:3-5 hepde

  Galyndy bölekleriniň wagty:Möçberi boýunça 1-2 hepde.

  Bir duralga hyzmaty:önümçilige başdan ahyryna çenli çözgütler hödürleýäris.

  Has giňişleýin maglumat üçin bize mugt maglumat iberiň, 24 sagadyň dowamynda size sitata bereris.

 • Plastiki sanjym galyndy hyzmaty galyp bölekleri Hytaý zawody

  Plastiki sanjym galyndy hyzmaty ...

  Zawodyň taryhy:Plastmassa sanjym galyplaryny / plastmassa böleklerini emele getirmekde 10 ýyldan gowrak tejribe.

  OEM / ODM:Çyzgyňyzy ýa-da nusgaňyzy alanyňyzdan soň talaplaryňyzy bilip bileris

  Material: PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da başga isleýän zatlaryňyz. Köp material saýlaýarsyňyz.

  Plastiki üstü: Dokma bezegi, ýalpyldawuk bezeg, ýalpyldawuk bezeg, tingiwopis, Slik çap, rezin reňk we ş.m.

  Takyklyk: +/- 0.01MM

  Galyp wagty: Galyndy gurluşyna esaslanýan 3-5 hepde.

  Önümçilik wagty: Mukdar boýunça 6-15 gün.

  GYSGAÇA GÖRNÜŞ Galyp ýasamak we Mugt önümleriň dizaýny