banner1
banner2
Usb zarýad bermek
Zhongda

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

Zhongda, plastmassa galyndy dizaýnyndan, ýasamakdan, plastmassa böleklerinden başlap, çap etmek, gurnamak ýaly hyzmatlaryň ähli görnüşini hödürleýär.

* 10 ýyllyk plastmassa sanjym galyp böleklerini öndüriji.

* Önümçiligiň başyndan ahyryna çenli çözgütleri hödürläň.

* Dizaýnda, işlenip düzmekde we takyk sanjym galyplary we degişli önümçilik üçin çözgütlerde iň ýokary hilli üpjün etmek arkaly müşderilere ýokary önüm beriň.

* - qualityokary hilli köp boşlukly plastmassa sanjym galyp böleklerini hödürläň. Mugt galyndylary yzygiderli tehniki üpjün etmek, zerur bolsa galyndylary bejermek işleri bilen üpjün etmek.

Programma: Elektronika, gözellik bölekleri, öý bölekleri, awtoulag bölekleri, lukmançylyk enjamlary we ş.m.

 

has giňişleýin gör

taslamalarymyz

Kompaniýamyzyň hünärli, doly önümçilik enjamlary bar.

 • Awtoulag, öý, lukmançylyk, elektron, öý haýwanlary, sanly sarp ediji we ş.m.

  Senagat amaly

  Awtoulag, öý, lukmançylyk, elektron, öý haýwanlary, sanly sarp ediji we ş.m.

 • Omörite dizaýn ukyby, çykdajylaryň netijeliligi we hili, çeýe materiallar we gutarmalar, gurnama hyzmaty, taslamanyň ösüşi.

  Üstünlikleri

  Omörite dizaýn ukyby, çykdajylaryň netijeliligi we hili, çeýe materiallar we gutarmalar, gurnama hyzmaty, taslamanyň ösüşi.

 • Müşderilere peýda getirmek üçin iň uly täsir edip, ähli işi aňsatlaşdyrýan “One-Stop-Solution” öndürijisi.

  Biziň strategiýamyz

  Müşderilere peýda getirmek üçin iň uly täsir edip, ähli işi aňsatlaşdyrýan “One-Stop-Solution” öndürijisi.

BIZI Cert şahadatnamalarymyz

Zhongda, OEM & ODM Plastiki sanjym galyp önümçiligini 2010-njy ýyldan başlap başlady.

 • Şahadatnamamyz
 • Şahadatnamamyz
 • Şahadatnamamyz
 • Şahadatnamamyz
 • Şahadatnamamyz