lQDPJxh-0HXaftDNAUrNB4CwqCFLNq-A8dIDn9ozT0DaAA_1920_330.jpg_720x720q90g

Önümler

Qualityokary hilli gabyk zarýad beriji telefon plastmassa sanjym galyp bölekleri galyp öndüriji

gysga düşündiriş:

Tejribe:10 ýyldan gowrak galyp tejribesi 50-den gowrak ýurda eksport edýär.

Galyp materiallary:S136, H13, NAK80,2344,2343, SKD61, P20 we ş.m.

Surat çekiş formaty:EPdim, AutoCAD, Gaty işler we ş.m.

Galyp boşlugy:Leeke boşluk we köp boşluk

Ylgaw ulgamy:gyzgyn ylgaýjy we sowuk ylgaýjy

Mysal:mugt nusga we 3D çap nusgasy hödürlenip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ZHONGDA 10 ýyldan bäri plastmassa galyplary / plastmassa bölekleri galyplary öndürmekde we taslamany özleşdirmekde ýöriteleşýär.

Galyndy ýasamak / önüm dizaýny we ýokary dolandyryş we berk hil gözegçiligi bilen plastmassa sanjym galyndylaryny öndürmek boýunça baý tejribämiz bar.
Bularyň hemmesi müşderilere iň oňat hilli, iň çalt gowşuryş wagtyny we bäsdeşlik bahasyny we hünär hyzmatyny kepillendirýär.
ZHONGDA, jikme-jiklik talaplary üçin müşderi bilen ýakyndan işleşýär, taslamalary gowy ýerine ýetirmek üçin müşderiniň ýagdaýy diýip pikir edýär.Ösýän işiňizi goldamak üçin iň kanagatlanarly hyzmatdaş bolmaga taýýardyrys.
50-den gowrak ýurtdan gelen müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etdik.

Gelip çykan ýeri Şençzhenen, Hytaý
Model belgisi özleşdirilen
Şekil tertibi Plastiki sanjym galyplary
Haryt materialy ABS
Plastik material PP, PC, PS, PAG, POM, PE, PU, ​​PVC, ABS, PMMA we ş.m.
Arza Awtoulag bölekleri, maşyn bölekleri, öý bölekleri, aşpez bölekleri, mebel bölekleri we ş.m.
Ylgawçy sowuk ylgaýjy / gyzgyn ylgaýjy
Galyndy material NAK80, S136, 2316, 2738, H13, 5CrNiMo, 718H, P20, 40Cr, 60 #, 45 # we ş.m.
Çukur derwezesi YUDO ylgaýjy, gyzgyn ylgaýjy, sowuk ylgawçy, Pin-nokat derwezesi, suwasty gämi derwezesi we ş.m.
Faceerüsti bejermek Mat / Smooth / Polsihed
Gaty esas LKM / DME / HASCO
Galyndy boşlugy Talabyňyzy aýdyň ýa-da köpeltiň
Dizaýn programma üpjünçiligi UG, PROE, CAD, CAXA we ş.m.
Ildumşak durmuş 300000-1000000 ok
Galyndy polat P20.LKM738.H13 S416 12083 12085 12311 1231212343SR1.2767 NAK80.we ş.m.
çydamlylyk Gepleşik
Dizaýn programma üpjünçiligi UG, PROE, CAD, CAXA we ş.m.
工厂 图片
1675847959060
scscscs (1)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önüm we baha maglumatlary nireden alyp bilerin?

A1: Bize e-poçta ýa-da onlaýn gepleşik iberiň, habarlaryňyzy alanymyzdan soň habarlaşarys.24 / 7 hyzmaty.

2-nji sorag: Näçe wagtdan nusga alyp bilerin?

A2: specificörite taslamaňyza baglylykda adatça 10-20 gün gerek.

3-nji sorag: OEM hyzmatlaryndan nädip lezzet almaly?

A3: Adatça, dizaýn çyzgylaryňyza ýa-da asyl nusgalaryňyza esaslanyp, käbir tehniki teklipleri we sitata berýäris, şertnamaňyzdan soň siziň üçin öndürýäris.

4-nji sorag: Nusgalarymyz esasynda işleýiş böleklerini ýasap bilersiňizmi?

A4: Hawa, bölekleri ýasamak üçin çyzgylar taýýarlamak üçin nusgalaryňyza esaslanyp ölçeg edip bileris.

5-nji sorag: Önümlerimiň kompaniýaňyza barmazdan nähili işleýändigini bilmek mümkinmi?

A5: Jikme-jik önümçilik meýilnamasyny hödürläris we işlemegiň gidişini görkezýän sanly suratlar we wideolar bilen hepdelik hasabatlary ibereris.

6, “Custom Mold” komponentleriniň markasy

Customörite galyndy komponentleri markasy üçin gyzgyn ylgaýjy, gidrawlik silindr we ş.m. üçin aýratyn talapyňyz bar bolsa, gözleg ibereniňizde galyndy öndürijä aýtmagy ýatdan çykarmaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň